1 votes 5

เนื้อเรื่องย่อ

แจ็ค ฟรอสต์ เทพผู้ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยรูปลักษณ์ของเด็กหนุ่ม พร้อมกับมีพลังน้ำแข็งติดตัว ด้วยความที่อยู่ในร่างอันเยาว์วัย เขาจึงมีนิสัยชอบเล่นสนุกแบบเด็กๆ ไม่สนใจจะจริงจังกับเรื่องใด แต่ถึงอย่างนั้นแจ็คก็รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่สามารถมองเห็นเขาได้ มนุษย์จะมองเห็นแต่สิ่งที่ตนเชื่อเท่านั้น และพวกเขาไม่ได้เชื่อถือศรัทธาในตัวแจ็คเลย

วันหนึ่ง บรรดาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 4 องค์ ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ของเด็กๆ ได้บังคับเชื้อเชิญให้แจ็คมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ด้วย เพราะว่าบัดนี้ความฝันและความหวังของเด็กทั้งหลายกำลังถูกทำลายลง และมีเพียงพวกเขาทั้งห้าคนต้องร่วมมือกันเท่านั้นจึงจะหยุดยั้งความชั่วร้ายที่จะกำลังเกิดขึ้นได้

ตัวอย่างหนัง และ รูปภาพ

1 videos 4 photos