1 votes 5

เนื้อเรื่องย่อ

ในวันที่ 15 กรกฎาคม ปี 1988 เป็นวันที่พวกเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เอ็มมา มอร์ลีย์ และ เด็กซ์เตอร์ เมย์ฮิว หลังจากการจบการศึกษาพกเขาก็ได้สานสัมพันธ์ที่ยาวนานชั่วชีวิต เอ็มมาเธอเป็นเด็กชนชั้นแรงงานที่มีความใฝ่ฝันลัทะเยอทะยายสูง เอฝันจะทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้น ส่วนเด็กซ์เตอร์เขาเป็นหนุ่มผู้ร่ำรวย ผู้ที่มีความฝันว่าโลกนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นขอเขา ในสอง

ทศววรษหลังจากนั้น ช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ได้ถูกบอกเล่าผ่านวันที่ 15 กรกฎาคมหลายครั้งชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะเล่าเรื่องราวทั้งมิตรภาพและการทะเลาะเบาะแว้ง ความหวังและดอกาสที่พลาดพลั้ง สิ่งที่พวกเขาค้นหามาตลอด ขณะที่ความหมายที่แท้จริงของวันนั้นในปี 1998 ถูกเปิดเผย พวกเขาก็เริ่มเข้าใจกับธรรมชาติของความรักและชีวิตอย่างแท้จริง

ตัวอย่างหนัง และ รูปภาพ

1 videos 4 photos